Geloven in liefde

Wij geloven in Jezus, die als mens ons leert wat Liefde is. Niet seks, maar de liefde die er voor zorgt dat mensen om elkaar geven en met elkaar in verbinding staan. Dat een vader, een moeder zorgen voor hun kind. Dat een buurman zorgt voor een buurtgenoot, die ziek is. Dat een trainer/coach tijd investeert, om z'n team beter te laten spelen en te laten genieten van het spel.

Die liefde van Jezus is wel moeilijk te vatten. Die gaat verder dan aardig zijn voor anderen. Die ging zo ver, dat hij z'n leven gaf voor ons. Waarom dan? Om er voor te zorgen dat wat onvolmaakt is in ons, weer mooi wordt. Niet dat je beter mens bent, als je gelooft in Jezus. Maar de liefde van Jezus zet ons in beweging en vraagt er om dat we zijn liefde doorgeven aan anderen. Dat is geloven in Jezus; verwondering en verbazing en een nieuw begin elke keer.

Jezus houdt van ons en houdt ook van jou. Hij staat open voor je. Sta je ook open voor hem?

Wil je er meer van weten: lees dan in de bijbel, bijv.

  • het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 3 vers 16: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
  • of Romeinen 5 vers 8: Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
  • en eerste brief van Johannes 4 vers 11: Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b