Waarden

Waarom waarden?

Als gemeente hebben we een visie, waarin we:

  • samen Christus willen volgen
  • elkaar dienen en
  • relevant zijn voor buitenstaanders.

Maar die visie blijft nog een beetje abstract, een beetje algemeen. Hoe moet je dat nu handen en voeten geven? Daarom is er een vertaalslag van de visie gemaakt naar praktijken door een verlangen te formuleren, een waarde noemen we dat. En die waarden kun je dan concreet gaan invullen met plannen en acties.

Hoe komen we aan die waarden?

De gemeente van Christus in Berkel en Rodenrijs van de NGK De Bron wordt geleid door de Geest; en is geworteld in het Woord. Die gemeente heeft het verlangen zelf geformuleerd. Wanneer dan? Tijdens de kennismaking met ds. Arjan Wilschut hebben we samen op flappen ons verlangen voor de gemeente geschreven. En later zijn er allerlei ideeën voor acties ingeleverd bij de commissie Refresh, waar die waarden of dat verlangen onder liggen. Onder die waarden ligt een Bijbelse grond. Het is dus een verlangen van (een groot deel) van de gemeente zelf. En die praktijken zijn een Bijbelse en verantwoorde manier van kerk-zijn. Het geeft ons handvaten aan datgene waar we prioriteit aan willen geven.

Welke waarden?

 De volgende waarden zijn geformuleerd. 

Meer informatie over de waarden en gemeente zijn in en na 2021 kunt u lezen in de volgende presentatie:

Voor bespreking binnen de gemeente kan gebruik gemaakt worden van de volgende vragen:

Podcast: Waarden waarom?

Podcast: Bijbelse gronden onder de waarden.

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b