God

De Bijbel is het boek wat wij lezen om God te leren kennen. Dat God bestaat kunnen wij afleiden uit de grootheid van de schepping van de hemel en de aarde. Wie Hij is en wat Hij voor ons betekent, is niet zo uit de natuur op te maken. Daarom lezen we in Zijn woord, de bijbel. Uit respect voor God gebruiken we vaak een hoofdletter als we over Hem schijven.

Vader

God is de schepper van hemel en aarde, maar we mogen Hem wel onze Vader noemen.

Wat is de zin van ons leven? Dat is een leven tot eer van God. Hoe dat moet, is niet altijd eenvoudig te begrijpen en vorm te geven. De bijbel geeft ons daarvoor richting. Kinderen leren uit de bijbel van hun gelovige ouders. Ze krijgen daarover onderwijs op een christelijke school. Zeker als je niet gelovig bent opgevoed, is de Bijbel geen gemakkelijk te begrijpen boek. Daar is begeleiding bij nodig. Daarom is er onder andere de mogelijkheid om een Bijbelcursus of een Alpha cursus te volgen.

Zoon

In de bijbel wordt door profeten veel geschreven over de komst van de Messias. Hij is de verlosser. Waar verlost hij je van? Van de zonde! Wat is zonde? Dat is al het verkeerde dat tussen jouw en God instaat. Die verlosser is gekomen en heet Jezus. Een andere naam voor verlosser is Christus. Daarom heten mensen die in Jezus geloven dan ook christenen. Zij geloven dat God hun zonde, overtredingen, wegneemt. Waarom zou God ons daarvoor niet straffen? Als je in onze samenleving op een overtreding betrapt wordt, volgt er normaal toch straf. Als die straf, boete, voldaan is dan is het weer goed. De rechtsorde is weer hersteld. Als het een misdrijf is, houd je er alleen een strafblad aan over. Bij God gaat dat ook zo, er is geen sprake van gedogen: als de straf ondergaan is, dan is het weer goed tussen God en ons. Alleen wij krijgen die straf niet, maar Jezus. Geloven is dan ook: erkennen dat Jezus de straf voor onze overtredingen draagt. Het is ons vergeven. Zelfs je strafblad is daarmee vergeten. Wie is Jezus dat hij dat kan? Hij is de zoon van God.

Zijn geboorte wordt gevierd met kerstfeest. Zijn geboortejaar is het begin van onze jaartelling. De dood van de Jezus aan het kruis wordt herdacht op Goede Vrijdag. Het kruis is daarom een bekend christelijk symbool. Je mag hier uit afleiden dat Jezus de doodstraf heeft gekregen voor onze zonden. Met zijn dood is het gelukkig niet gestopt. Zijn opstaan uit het graf wordt gevierd met Pasen. Het opstaan uit de dood van Jezus was op de eerste dag van de week. Dat is de reden dat onze samenkomsten op zondag worden gehouden. Jezus is weer naar de hemel gegaan. Die gebeurtenis vieren wij op Hemelvaartdag.

Heilige Geest

Jezus heeft de mensen niet in de steek gelaten toen hij naar de hemel ging. Zijn Geest is bij ons. De leerlingen van Jezus hebben die Geest als eersten over zich uitgestort gekregen. Die dag wordt ook nog steeds gevierd met Pinksteren. Jezus regeert vanuit de hemel met zijn Woord en Geest. Jezus wordt vaak Heer Jezus genoemd.

Bovenstaande is het begin van ons geloof. 

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b