Jeugd en kerk 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is een bekende uitspraak. Het is dan ook van belang dat de jeugd wordt voorbereid op een leven met God! Naast ouders en onderwijs is het gericht volgen en onderwijzen van onze jeugd van groot belang

Wij durven deze uitdaging aan te gaan! We weten dat het niet van ons of van onze kennis afhankelijk is of het goed gaat met de jeugd. We mogen in dienst van onze Schepper een instrument zijn. Hij geeft wat nodig is! Met deze wetenschap gaan we vrijmoedig deze uitdaging aan. God zorgt!

Bij de start van elk seizoen is er een gezamenlijk startmoment met ouders, jongeren en predikant en mentoren. Mentoren worden gestimuleerd regelmatig een jeugdleidersconferentie te volgen. Benodigd lesmateriaal wordt vanuit de kerk ter beschikking gesteld. Voorafgaand aan elk blok is er een moment van overleg tussen de predikant en de mentor(en). Predikanten geven in een aanvullende voorbereiding over de lesstof per blok, tips en trucs. Tevens is er ruimte het voorgaande blok te evalueren.

Missie
De jeugd van de kerk, geloofsbagage mee te geven voor hun verdere leven. Dit is de taak van de ouders, als gevolg van de doopbelofte. Maar ook de taak van de predikant met mentoren via de methode 'Geloof.Nu'.  In vertrouwen dat God onze inspanningen zegent. Zodat de huidige jeugd als belijdende leden hun talenten kunnen inzetten binnen de kerk maar zeker ook daarbuiten, ter ere van hun Schepper. 

Visie
Als kinderen van één Vader zijn wij aan elkaar gegeven om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Geloofsonderwijs is een onderdeel om naar elkaar om te zien.  De jeugd vóór te leven en te onderwijzen om samen met hen ‘kerk’ te zijn. 
God te dienen met de talenten die Hij ons heeft gegeven en deze in te zetten tot Zijn eer en voor onze medemens.

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b