Privacybeleid

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij onderstaande maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Het beveiligde gedeelte

Om het beveiligde gedeelte van de website van NGK de Bron te kunnen gebruiken, worden persoonsgegevens opgeslagen. Dit gedeelte is alleen bedoeld en toegankelijk voor gemeenteleden. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en zijn inzichtelijk voor andere leden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Leden van NGK de Bron kunnen deze gegevens online bekijken met de aan hun verstrekte unieke accountgegevens. Bovendien kunt u ten alle tijde bij de ledenadministratie opvragen welke gegevens zijn vastgelegd.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers / vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens kunnen worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Persoonsgegevens

Er worden op het publieke gedeelte van de website geen adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van personen gepubliceerd tenzij daarvoor door de betreffende persoon toestemming is gegeven. Voor inzage in of wijzigen van uw persoonlijke gegevens kunt u een verzoek doen bij de ledenadministratie.

Documenten

Bestanden met persoonsgegevens worden uitsluitend in het beveiligde ledengedeelte geplaatst waardoor de inhoud niet kan worden opgenomen door zoekmachines. 

Beeldmateriaal

Foto's en video's van een activiteit die heeft plaats gevonden in of rondom NGK de Bron worden voorafgaand aan plaatsing gescreend. Waar mogelijk zal vooraf toestemming van gefotografeerde betrokkenen worden gevraagd, dit is zeker het geval bij portretfoto's. Uiteraard kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Geplaatste foto's bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon tenzij dit noodzakelijk is voor de publieke functie die de persoon in onze kerk vervuld. De foto's worden enkel gebruikt op de website van NGK de Bron of voor intern gebruik en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Kerkdienst (live)meemaken

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerkdienst meemaken de kerkdienst, live of doormiddel van opnames, te volgen.  Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Dit is het protocol dat hiervoor geldt:

 • Kerkdienst meemaken maakt gebruik van beeld en geluid. De beelden bevatten een totaalbeeld van de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en delen van de kerkzaal.
 • De opnames (audio en beeld en geluid) zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig (kan) zijn.
 • Opnames worden zes maanden bewaard op de beveiligde webservers van www.kerkdienstgemist.nl en kunnen gedurende deze tijd publiekelijk worden bekeken en gedownload.
 • Indien gewenst en tijdig aangegeven kan een opname worden verwijderd van de website van Kerkdienstgemist. Een verzoek daartoe kan worden ingediend via het Contact Formulier.
 • In het kerkgebouw en op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat van de kerkdienst beeldopnames worden gemaakt en dat deze worden uitgezonden via internet.
 • Personen die de kerkdiensten bezoeken worden, inprincipe, van achteren gefilmd.
 • Personen die beslist niet in beeld willen komen kunnen plaatsnemen achterin het rechterstoelen blok. Tevens zijn bij de ingang van de kerkzaal bordjes aanwezig die aangeven dat de kerkdiensten uitgezonden wordt.
 • Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten worden altijd vooraf op de beelduitzending gewezen.
 • Er worden gedurende de kerkdienst volledige opnames gemaakt van de gebeurtenissen op het liturgisch centrum. Gemeenteleden die belijdenis doen, voorlezen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst dienen hier rekening mee te houden. Indien gewenst en tijdig aangegeven kan er een totaalbeeld van het liturgisch centrum worden getoond.
 • Kerkdienst meemaken valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er is dan ook geen toestemming van het CBP nodig. De CvB is verantwoordelijk voor de techniek en cont(r)act met de beheerder van kerkdienstgemist.
 • De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via www.kerkdienstgemist.nl  of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden kunnen worden benadeeld (bijv. het verspreiden van beelden via internet anders dan via kerkdienstgemist met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen).
 • Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.

Cookies

Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype en toegangstijd. Deze informatie blijft anoniem en wordt uitsluitend gebruikt om de website te verbeteren.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser of de cookiemelding op deze website uitschakelen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens via websites van derden.

Beveiliging

De website www.ngkdebron.nl is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-­bits SSL – te zien aan het slot-­symbool in de adresbalk van uw browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de website te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Uitschrijven nieuwsbrief

NGK de Bron maakt gebruik van nieuwsbrieven voor interne doeleinden. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Beleid

De kerkraad heeft een privacy statement opgesteld waarin beschreven staat hoe er omgegaan wordt met alle privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens). 

Deze  kunt u hier vinden:

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Daarnaast behouden wij te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Laatste wijziging : 14-06-2020

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b