in Gods wereld leven

God heeft de wereld gemaakt. De aarde is van Hem. Hij heeft ons geschapen. We hebben de opdracht voor zijn schepping te zorgen en voor onze medemens, onze naaste. We leven in het besef dat we mogen genieten van de natuur, van de dieren en planten, van de zee en de bergen. We ademen Zijn lucht in; we krijgen van Hem veel meer dan ons dagelijks brood. We mogen genieten van elkaar, zijn op elkaar gericht en weten dat de kwetsbare mensen, de armen en vluchtelingen aan onze zorg zijn toevertrouwd. 

Tegelijk leven we in een wereld waarin de mens Gods schepping uitbuit, waar mensen onderdrukt en vervolgd worden, waar individualisme ten koste gaat van de gemeenschap, waar groei en welvaart afgoden zijn. Als christenen maken we deel uit van die wereld. Dat geeft spanning. We zijn tegen moderne slavernij, maar hebben ook een mobiele telefoon en laptop die niet slaafvrij zijn. We zijn tegen kinderarbeid, maar willen wel graag goed gekleed gaan. We willen wel graag overal kunnen komen, maar weten ook dat olie en gas ervoor zorgen dat we teveel CO₂ uitstoten. We willen als christen wel anders zijn, maar zijn ook deel van de systemen en van de cultuur waarin we leven.

Er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Wat belangrijk is dat we ons bewust zijn van wat goed en niet goed is en we hebben elkaar nodig om het goede zicht te krijgen op klimaat en milieu, op overconsumptie, op onrecht en onderdrukking. Samen kunnen we op zoek gaan naar stappen die we kunnen zetten in de wetenschap dat God de wereld draagt.

Tips 

 • Wil je aan de slag met bewustwording, dan raden we het boekje 'Genieten van genoeg' aan. 
  • Een dun en makkelijk te lezen boekje over hoe te genieten van genoeg. Aan de hand van de bijbel en verhalen uit haar leven laat schrijfster Martine Vonk zien hoe je bewuster kan kijken naar en genieten van Gods koninkrijk. Door te genieten van genoeg kan je ruimte scheppen voor anderen om ook te genieten. Martine stelt praktische vragen om mee aan de slag te gaan en prikkelt om vanzelfsprekendheden opnieuw te bekijken. Het is inspirerend.  
 • SuperWaar - Alfred Slomp 
  • duidelijk boek over de dilemma's van duurzaam boodschappen doen, met vele eye-openers 
 • Het groene hart van het geloof - Dave Bookless 
  • Dit boek legt heel duidelijk het verband tussen de Bijbel en zorg voor de schepping   
 • Cleanupday 
  • Elke 2de zaterdag van de maand gaan we om 9 uur 1,5 uur op pad om afval op straat en in de natuur te ruimen. Afsluitend drinken we gezellig koffie/thee met elkaar. 

 Wist je dat

 • dat Nederland 3,99 aardes per jaar verbruikt. Als iedereen zou leven als een Nederlander was de aarde al op 12 april opgebruikt.
 • We in Nederland jaarlijks zo'n 300 kg staal verbruiken per hoofd van de bevolking. 
 • We in Nederland jaarlijks gemiddeld zo'n 500 kg afval per hoofd van de bevolking produceren. Dat is 1,3 kg/dag. 

Werkgroep RechtDoen
De werkgroep RechtDoen van De Bron richt zich op bewustwording, onderling gesprek  en  gezamenlijke activiteiten. Waar mogelijk sluiten we aan en dragen we bij aan zaken die al goed gaan.  We richten ons op thema’s als onrecht, duurzaamheid, het verminderen van onze impact op de aarde, dichtbij of ver weg. Het gebed voor de wereld en voor de naaste vinden we belangrijk, omdat we weten dat we Gods wil mogen zoeken en doen. 
Mocht je meer willen weten neem dan contact op via rechtdoen@ngkdebron.nl.

 

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b