Vertrouwenspersoon in de kerk

De kerk moet voor iedereen een veilige plek zijn. Maar ook binnen de kerk komt seksueel grensoverschrijdend gedrag voor. Dit kan voor slachtoffers ernstige gevolgen hebben. Reden voor de kerk om dit misbruik zoveel mogelijk te voorkomen en maatregelen te treffen om het kwaad van het misbruik te stoppen. Binnen onze kerk hebben we hiervoor interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij vervullen een onafhankelijke, neutrale positie tussen kerkenraad en gemeenteleden.  Bij hen kunnen (vermoedens van) misbruik worden gemeld. Naast een luisterend oor, kunnen zij informatie en begeleiding geven over mogelijke vervolgstappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hecht grote waarde aan de keuzes van de melder.

De vertrouwenspersonen hebben ook een rol op het gebied van  preventie en voorlichting  over seksueel misbruik binnen (kerkelijke) relaties.

Wilt u in contact komen met de vertrouwenspersoon, dan kan dat via het e-mailadres  vertrouwenspersoon@gkvdebron.nl.

Slachtoffers van seksueel misbruik in kerkelijke relaties kunnen hun verhaal ook kwijt bij het Meldpunt. Voor meer informatie, zie www.meldpuntmisbruik.nl

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b