Historie

Afscheiding en Doleantie
De Gereformeerde Kerk van Berkel en Rodenrijs dateert uit 1891, het jaar van de vereniging van gemeenten uit de ‘afscheiding’ en de ‘doleantie’.  Deze gemeente kwam eerst bijeen in de zogenaamde ‘stal’ van Vogelaar.
Op particulier initiatief werd er een kerk gebouwd welke in 1891 in gebruik werd genomen. 
De gemeente groeide snel. Ook vanuit Bergschenhoek kwam men naar Berkel.

In 1906 werd een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. In 1936 werd er in Bergschenhoek een gemeente gevormd. Hierdoor werd de gemeente in Berkel wat kleiner. Maar het kerkgebouw in Berkel bleef nog steeds gevuld, ja het werd al snel te klein.
Er zou snel weer een kerkgebouw bij moeten komen. Maar er kwamen andere zorgen….

De Vrijmaking
De generale synode van de gereformeerde kerken deed in 1942 leeruitspraken over verbond en doop, die men niet kon onderschrijven. Men ging in verweer. Toen de synode die uitspraken doorzette en ze aan de kerken bindend oplegde, maakte de kerkenraad zich van die synode los.

In september 1944, tijdens de 2e wereldoorlog, was de vrijmaking een feit. De kerkenraad riep de gemeente op om op zondag apart samen te komen. Iets meer dan de helft van de belijdende leden gaf aan die oproep gehoor.
Een gemeente van ongeveer 1400 zielen werd door deze scheuring in tweeën gedeeld.
Beide groepen meenden de weg van de HERE te gaan.
De meerderheid was ervan overtuigd dat ze handelde naar ‘Schrift en Belijdenis’. 
De minderheid meende dat ze de synode moest volgen. Want haar besluiten moet je voor vast en bondig houden. Hoe fataal die beslissing is geweest is al spoedig gebleken.
De ‘synodalen’ gingen nu vergaderen in het gebouw van de bloemenveiling.
De bezwaarden, zoals de vrijgemaakten toen werden genoemd, kwamen onder leiding van de kerkenraad in het kerkgebouw samen.
Dit duurde niet lang. Want de ‘synodalen’ die een kort geding over de kerkelijke goederen hadden aangespannen tegen de vrijgemaakten werden in maart 1945 door de rechter in het gelijk gesteld.
De rechter oordeelde niet naar het gereformeerd kerkrecht, naar een meerderheidsbesluit. Maar de rechter oordeelde, dat de gemeente die de besluiten van de synode volgde de wettige voortzetting was van de plaatselijke kerk.
De vrijgemaakte moesten het kerkgebouw en de pastorie aan hen afstaan.
Dat was moeilijk te verteren, want het was schending van het kerkrecht.

Toen de vrijgemaakte gemeente in 1945 het gebouw moest verlaten, bood de heer Hordijk van de kistenfabriek aan de Rodenrijseweg een verdieping van zijn gebouw aan om daar de kerk voort te zetten. Het gebouw werd al snel de ‘Kistenkerk’ genoemd. Deze ‘Kistenkerk’ was echter alles behalve geriefelijk. In 1947 kon Hordijk de ruimte echter niet meer missen en verhuisde de gemeente naar de bloemenveiling. In 1952 konden men een nieuw kerkgebouw betrekken aan de Rodenrijsweg, de zgn. "Peenkerk" naar de vorm van de torenspits.

 

 Dit kerkgebouw is na 35 jaar weer verdwenen. Door de groei van de gemeente, werd er een nieuw, grotere kerk gebouwd. In 1990 werd  ‘De Bron’ in gebruik genomen en telde de gemeente 1250 leden.  

 

 

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b