Jaarthema 2016 - 2017 :  Belijden en beleven

Belijden en beleven ...

Mensen ervaren soms een spanningsveld tussen ‘belijden’ en ‘beleven’. Belijden lijkt iets van je hoofd. Je kunt dingen heel goed weten, maar je hart blijft er koud onder. Bij belijden denk je aan belijdenisgeschriften, dogma’s, strijdpunten wellicht, die eerder scheiding brengen tussen christenen dan dat ze de eenheid bevorderen. Beleven is iets van het hart: geloofservaring, de band met Christus, de onderlinge liefde.
Is dat zo? Daarover willen we in dit seizoen met elkaar spreken. Van hart tot hart.

Waarom een thema?

Een huisbezoekthema kan helpen om met elkaar in gesprek te komen over wat we geloven, belijden en beleven. En hoe we elkaar daarbij troosten, bemoedigen, opscherpen en stimuleren in ons denken en in ons doen.

De folder en het thema zijn daarbij een hulpmiddel. Niet meer en niet minder. Huisbezoek is maatwerk. Een goed gesprek kan ook op gang komen zonder dit hulpmiddel te gebruiken.

 

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b