Toon alle kerkdiensten

br. D.J. de Gelder

zo 19 mrt 2023 10:00 uur

Welkom + afkondigingen KR

Votum en Groet

Zingen: kinderen van de Vader’, opwekking Kids 17. 

Gebed

Lezen: Markus 9: 30-37

Zingen: Psalm 103 : 5

Lezen: Markus 10: 13 - 16

Zingen: Laat de kind’ren tot mij komen (Gezang 45: 1+2)

Verkondiging

Zingen: Psalm 144 : 5 + 6

Leefregels

Zingen: Psalm 98 : 2

Dankzegging en voorbede

Aankondiging Collecte (inzameling na de dienst)

Zingen: Samen in de naam van Jezus -Opwekking 167

Zegen

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b