Toon alle kerkdiensten

ds. R. IJbema

zo 19 mrt 2023 16:30 uur

Welkom

Votum & groet

Zingen:Psalm 93: 1, 2, 3/De Heer regeert, bekleed met majesteit

 

Gebed

Bijbellezing:Filippenzen 3: 17 – 4: 7.

Zingen:Lied 513: 1, 2, 3, 4/God heeft het eerste woord

Preek Filippenzen 4, 1-3a.

Zingen:DNP Psalm 127: 1, 2/Wanneer de Heer het huis niet bouwt

 

Geloofsbelijdenis

Zingen:Gezang 175a/Ik geloof in God de Vader                            

Gebed

Collecte              

Zingen:GK 2006 Gezang 141: 1, 2, 3/Dankt, dankt nu allen God

Zegen

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b