Toon alle kerkdiensten

ds. A.A.M. Wilschut

zo 28 mei 2023 16:30 uur

Liturgie Pinksteren 2023 de vrucht van het geloof 

ER KOMEN
Mededelingen door de ouderling

Welkom door de voorganger

Stiltemoment

Votum, groet, Amen: alles gesproken, met gezamenlijk amen

Welkomstlied: OGK gezang 102a:1
Gebed om opening van het Woord

 

ER ZIJN
Zingen: OGK gezang 103:4

Lezen: Lucas 8:22-25, Kolossenzen 3:9b-10 en Hebreeën 11:1-12 en 32-40
Zingen: OGK gezang 103:5

Preek Pinksteren – de vrucht van het geloof
(tijdens de preek lezen uit Galaten 5:22-23 en zingen nieuw LB 841 Wat zijn de goede vruchten

Stiltemoment
Zingen: DNP psalm 124:1,2,3

 

Geloofsbelijdenis: samen opzeggen 12 artikelen
Zingen: OGK gezang 134:1,3,5,6

 

WEER GAAN
Diaconaal moment
Voorbeden

Zingen: LB gezang 247 
Zegen, gesproken amen
Collecten – aftiteling

Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. - Openbaring 21:6 b